Trochę teorii - Tormedia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Trochę teorii

O bramach
    Często w dokumentacji budowlanej, projektowej a nawet przetargowej spotykamy się z błędami w nazewnictwie produktów stolarki otworowej, które prowadzą do wielu nieporozumień. Dotyczy to głównie bram (zapewne z powodu ich dużej różnorodności). Jeśli rozmawiamy z kimś o bramie, zwykle mamy wyobrażenie konkretnego produktu a przed oczami jego obraz. W celu pełnego porozumienia konieczne jest usystematyzowanie tego obszaru wiedzy i podanie podstawowych definicji i znaczeń niektórych pojęć z tematyki bram. Poniżej wyjaśniamy podstawowe pojęcia, które odgrywają glówną rolę w nazewnictwie bram, a są to najczęściej: rodzaj blatu bramy, sposób jej otwierania oraz funkcja, jaką ma brama spełniać.
Blat bramy
Blatem nazywamy tą część bramy, która zamyka, uszczelnia i często izoluje cieplnie otwór bramowy. Blat bramy może być jednoczęściowy jak w przypadku bram uchylnych czy przesuwnych jednoskrzydłowych lub może składać się z wielu mniejszych części, które w zależności od rodzaju bram nazywamy segmentami, lamelami czy skrzydłami. Umiejętność rozróżnienia tych części jest kluczowa w nazewnictwie bram. Warto w tym momencie doprecyzować które z części blatu powinniśmy nazywać segmentami, które lamelami, a które skrzydłami, i tak:

Segmenty to części blatu bramy połączone ze sobą za pomocą osobnych przykręcanych zawiasów. To zawiasowe połączenie kilku części blatu ma na celu umożliwienie jego zawinięcia lub poskładania i przesunięcia poza otwór bramowy po prowadnicach. Segmenty mogą być ułożone w blacie bramy poziomo (typowe bramy segmentowe) lub pionowo (boczne bramy segmentowe, bramy harmonijkowe czy bramy hangarowe).
Lamele to wąskie i długie części blatu bramy połączone ze sobą kształtowo (za pomocą zawiniętych końcówek blachy, z której są wykonane). Wysokość i kształt przekroju poprzecznego lameli mają umożliwić nawinięcie blatu złożonego z takich lameli na wał umieszczony nad otworem bramowym a więc mają zastosowanie w bramach rolowanych. Niektórzy nazywają te elementy segmentami, co jest błędem i prowadzi do wielu nieporozumień.
Skrzydła to części blatu bramy, które nie są ze sobą połączone a ich wzajemne przemieszczanie jest wymuszone poprzez ich ruchome mocowanie do ościeżnicy, która jest na stałe przytwierdzona do otworu bramowego. Skrzydła mogą być połączone z ościeżnicą za pomocą zawiasów, rolek, linek i prowadnic (bramy rozwieralne, przesuwne, uchylne). W przypadku stolarki otworowej ze skrzydłami często zamiennie używamy określenia brama lub drzwi. Zwyczajowo pojęcia drzwi używamy do określenia stolarki z jednym lub dwoma skrzydłami połączonymi z ościeżnicą za pomocą zawiasów o osi pionowej i o wymiarach do 3m x 3m. Pozostałą stolarkę ze skrzydłami nazywajmy bramami.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego